Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Вноски


За застрахованите от АОК заети лица и за 2019 година е в сила без промяна обща размер на вноската от 14,6 процента, плюс малка индивидуална допълнителна вноска. Вноската се определя от бруто заплатата. За наетите лица, вноската зависи от брутните приходи. Въпреки това има – също като в България – годишен лимит, така наречения праг на доходите.Има обаче годишна горна граница, така наречената оразмерителна граница на вноската. Никакви други здравноосигурителни вноски не се приспадат от заплатата. През 2019 г., лимитът е 54 450 евро.

Както и в България работодателите и служителите в Германия участват солидарно в плащането на вноската. Тук за работодателя тя е в размер на 7,3%.

Самонаетите лица плащат намалена вноска от 14% – плюс малка допълнителна индивидуална вноска – ако са избрали здравно осигуряване, без право на обезщетение по болест.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.