Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Здравно осигуряване в Германия


Нашата компания се характеризира с принцип, залегнал в Европейската социалната харта: Тя позволява на всички граждани на подписалите страни достъп до цялостно здравеопазване – независимо от теxните доходи и здравен статус. За да се изпълни този принцип, системите на здравеопазване в ЕС до голяма степен се финансират публично.

Системата за германското здравеопазване в международен аспект има следните особености: Никъде другаде в Европа няма двойна система на частното застраховане (PKV) и задължителното здравно осигуряване (GKV).Подобна комбинирана здравно-осигурителна система със свободен избор на каса (право на избор на здравна каса) e позната само в Холандия и Швейцария. Това е разлика в сравнение със социалната здравна осигуровка в България, където Националната здравноосигурителна каса поема финансирането на услугите еднакво за цялото население. Разходите за системата за здравеопазване съгласно данни на Световната Здравна Организация възлизат на 8,2 процента от БВП в България (2016) и са значително по-ниски от немските разходи (11,1 процента от БВП). Делът на частните разходи за здравеопазване в България е повече от два пъти по-висок отколкото в Германия. В немската здравна система законното здравно осигуряване играе доминираща роля: Около 90 процента от населението са здравно осигурени в GKV. Всички необходими медицински услуги обикновено са платени в рамките на GKV.

От 125 години AOK е един от най-големите здравни застрахователи в Германия за сигурност и цялостна медицинска помощ в случай на заболяване.

AOK обслужва над 25 милиона души – почти една трета от населението в Германия. Около 61 000 служители в 1380 офиси гарантират ефективно обслужване. С около 35% пазарен дял, AOK е най-големият от здравноосигурителните дружества в задължителното здравно осигуряване.

Освен това: AOK е повече от здравно осигуряване. Тя гарантира оптимално снабдяване в случай на болест и предоставя обширни предложения за превенция.

За осигурените това означава: оптимална грижа срещу достъпни вноски.

Ние ще Ви консултираме с удоволствие

AOK е Вашият партньор, когато става въпрос за Вашето здраве в Германия.

Свържете се

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.