Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Здравно осигуряване в Германия


Нашата компания се характеризира с принцип, залегнал в Европейската социалната харта: Тя позволява на всички граждани на подписалите страни достъп до цялостно здравеопазване – независимо от теxните доходи и здравен статус. За да се изпълни този принцип, системите на здравеопазване в ЕС до голяма степен се финансират публично.

Системата за германското здравеопазване в международен аспект има следните особености: Никъде другаде в Европа няма двойна система на частното застраховане (PKV) и задължителното здравно осигуряване (GKV).Подобна комбинирана здравно-осигурителна система със свободен избор на каса (право на избор на здравна каса) e позната само в Холандия и Швейцария. Това е разлика в сравнение със социалната здравна осигуровка в България, където Националната здравноосигурителна каса поема финансирането на услугите еднакво за цялото население. Разходите за системата за здравеопазване съгласно данни на Световната Здравна Организация възлизат на 8,2 процента от БВП в България (2016) и са значително по-ниски от немските разходи (11,1 процента от БВП). Делът на частните разходи за здравеопазване в България е повече от два пъти по-висок отколкото в Германия. В немската здравна система законното здравно осигуряване играе доминираща роля: Около 90 процента от населението са здравно осигурени в GKV. Всички необходими медицински услуги обикновено са платени в рамките на GKV.

От повече от 130 години AOK е един от най-големите здравни застрахователи в Германия за сигурност и цялостна медицинска помощ в случай на заболяване.

AOK обслужва над 25 милиона души – почти една трета от населението в Германия. В 1200  офиса се гарантира ефективно обслужване от служителките и служителите. С около 35% пазарен дял, AOK е най-големият от здравноосигурителните дружества в задължителното здравно осигуряване.

Освен това: AOK е повече от здравно осигуряване. Тя гарантира оптимално снабдяване в случай на болест и предоставя обширни предложения за превенция.

За осигурените това означава: оптимална грижа срещу достъпни вноски.

Ние ще Ви консултираме с удоволствие

AOK е Вашият партньор, когато става въпрос за Вашето здраве в Германия.

Свържете се