Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Качество на осигуряването


Който е болен, иска едно нещо преди всичко: да бъде здрав. Доверието в лечението е съществен аспект. И доверието възниква преди всичко когато засегнатите са в състояние да разчитат на качеството на тяхната медицинска помощ. В Германия ще получите много бърза грижа – по принцип без дълго чакане и списъци с чакащи – от добре обучени лекари. Всички необходими медицински услуги се предоставят възможно най-бързо. Разделение на каталога с услугите според спешността както в България не съществува В Германия и също така не е необходима допълнителна частна осигуровка. Като цяло мрежата за медицински грижи в сравнение с България е по-гъста и недостигът на застрахователна грижа практически може да бъде изключен. По-специално, извънболничната грижа в Германия е с високо качество и добре координирана. Съответно, при здравословни проблеми можете да се консултирате с лекарите на практика и не е нужно да отидете директно в болница.

Много бихме искали осигурените лица от AOK да ползват оптимално лечение и грижи. Законодателят в Германия ни насърчава за това. Така че партньорите, например, лекари и болници, са задължени от законоустановените здравноосигурителните дружества не само да гарантират качеството на услугите си, но също и да се развиват. Услугите трябва да съответстват на нивото на съвременните научни познания и да се предоставят с професионално качество.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.