Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Качество на осигуряването


Който е болен, иска едно нещо преди всичко: да бъде здрав. Доверието в лечението е съществен аспект. И доверието възниква преди всичко когато засегнатите са в състояние да разчитат на качеството на тяхната медицинска помощ. В Германия ще получите много бърза грижа – по принцип без дълго чакане и списъци с чакащи – от добре обучени лекари. Всички необходими медицински услуги се предоставят възможно най-бързо. Разделение на каталога с услугите според спешността както в България не съществува В Германия и също така не е необходима допълнителна частна осигуровка. Като цяло мрежата за медицински грижи в сравнение с България е по-гъста и недостигът на застрахователна грижа практически може да бъде изключен. По-специално, извънболничната грижа в Германия е с високо качество и добре координирана. Съответно, при здравословни проблеми можете да се консултирате с лекарите на практика и не е нужно да отидете директно в болница.

Много бихме искали осигурените лица от AOK да ползват оптимално лечение и грижи. Законодателят в Германия ни насърчава за това. Така че партньорите, например, лекари и болници, са задължени от законоустановените здравноосигурителните дружества не само да гарантират качеството на услугите си, но също и да се развиват. Услугите трябва да съответстват на нивото на съвременните научни познания и да се предоставят с професионално качество.