Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Електронна здравна карта (здравна карта на AOK)


Ключът към комплексни услуги от страна на лекари и болници е здравноосигурителната карта на AOK. Тя е снабдена с чип, на която се съхраняват застрахователни данни. Те включват, например, име, дата на раждане, пол и адрес. Паспортна снимка предпазва от злоупотреби. В допълнение е включена информация за здравното осигуряване – като здравно осигурителен номер и осигурителен статус. Всеки един от вашите съзастраховани членове на семейството получава собствена AOK здравноосигурителна карта. При всяко посещение при лекаря или в болницата, просто представя здравноосигурителна карта и предоставяните услуги се уреждат директно с AOK. Здравноосигурителната карта на AOK е подобна на електронна здравна карта, която познавате от България, за да предявите здравноосигурителните обезщетения.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.