Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Електронна здравна карта (здравна карта на AOK)


Ключът към комплексни услуги от страна на лекари и болници е здравноосигурителната карта на AOK. Тя е снабдена с чип, на която се съхраняват застрахователни данни. Те включват, например, име, дата на раждане, пол и адрес. Паспортна снимка предпазва от злоупотреби. В допълнение е включена информация за здравното осигуряване – като здравно осигурителен номер и осигурителен статус. Всеки един от вашите съзастраховани членове на семейството получава собствена AOK здравноосигурителна карта. При всяко посещение при лекаря или в болницата, просто представя здравноосигурителна карта и предоставяните услуги се уреждат директно с AOK. Здравноосигурителната карта на AOK е подобна на електронна здравна карта, която познавате от България, за да предявите здравноосигурителните обезщетения.