Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

AOK: един от водещите застрахователи


За повече от 125 години, AOK е един от най-големите здравни застрахователи в Германия за сигурност и цялостна медицинска помощ в случай на заболяване. AOK застрахова повече от 25 милиона души – почти една трета от населението. Единадесетте независими AOK дружества се разпростират най-вече на територията един или няколко окръга. В цялата страна 1380 офиса с 61 000 служители гарантират услуги с висока производителност. Нашият опит и познания са тяхната добавена стойност.

AOK е повече от политика за здравно осигуряване. Това гарантира оптимално обслужване в случай на болест и предоставя обширни предложения за превенция. Те включват предложения на AOK за хранене, движения и релакс на място.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.