Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Самонаети лица


Самонаетите лица, които желаят да упражняват дейността си в Германия, могат също да изберат AOK. Това се отнася за самонаети от ЕС, ЕИЗ (ЕИП) и Швейцария. Въпреки това, чужденци от страни извън ЕС, чието разрешение за пребиваване допуска самостоятелна дейност, също имат право на избор.

При законната здравна каса няма времена на изчакване (минимално време на застраховане) преди да имате право да използвате услугите. От първия ден на членството е в сила право на обезщетение. Самонаетите лица могат да използват удобно услугите на AOK със здравно-осигурителната карта на AOK. Те не трябва да плащат предварително. И вноската не зависи нито на здравното състояние, нито от възрастта, само според доходите. Можете да намерите информация за вноските тук.

Друго предимсвоl: Членове на семейството (съпрузи или деца) без собствени доходи могат да бъдат съосигурени без вноска. Вноската, за лицето, което членува в AOK остава същата, независимо колко членове на семейството се съосигуряват.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.