Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Наети лица


Наетите лица в Германия по принцип са осигурени със задължително здравно осигуряване (GKV), както и стажантите. Това е задължително застраховане. Покритието започва в деня на започване на работа в Германия. Ако доходът през 2019 г. е над 60 750 евро, няма задължителна застраховка. Тогава можете доброволно да се осигурявате при AOK. Независимо дали доброволно или задължително, за вас нищо не се променя – застраховката ви с AOK остава същата.

В Германия, както и в България, работодателите и работниците имат солидарен принос за осигурителните вноски. Работодателят ги внася директно към AOK. Така че не е нужно да се притеснявате за нищо.

Информация за осигурителните вноски ще намерите тук.

Вие идвате в Германия и започвате работа? Тогава AOK е най-добрият избор за вас, тъй като тя е с доказана висока производителност и услуги. Най-бързият начин към членство: Информирайте се тук. Само попълнете и изпратете – ние ще се погрижим за всичко останало! Или ни се обадете по телефон или E-Mail. Ние ще ви консултираме с удоволствие.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.