Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Членове на семейството


В Германия, не само децата, но и съпрузите могат да бъдат застраховани семейно без вноски чрез членуващия. Това е особеност на германската система. В България съпрузите трябва да участват самостоятелно, за да имат здравна застраховка. Основна предпоставка за семейна застраховка в Германия е, членовете да имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в Германия. В допълнение, не е задължително дори да имат своя собствена застраховка и да упражняват основна професионална самостоятелна дейност. Дори собственият им месечен доход може да не бъде повече от 435 EUR (2018 г.). Ако член на семейството извършва така нареченита мини-работна дейност, е в сила ограничение от 450 EUR (2018 г.) на месец. Съгласно германското законодатевство, съпрузите могат да бъдат семейно осигурени, ако докажат законен брак с осигурения член. Същото се отнася за регистрираните еднополови партньорства. За съзастрахованите деца се прилагат възрастови ограничения.

AOK силно се препоръчва за цялото семейство. Всички осигурени членове на семейството получават своя собствена AOK здравноосигурителна карта, която трябва да бъде представена по време на лечение в медицински центрове и болници. Разходите се уреждат директно с AOK.

Съпрузи и деца, които живеят в чужбина могат да се възползват безплатно от семейна застраховка при определени условия. AOK с удоволствие ще ви консултира допълнително.

За да може вашето семейство да се възползва от неограничено от безплатно съзастраховане, AOK проверява веднъж годишно, дали условията са изпълнени. Въпреки това, по правило: Когато настъпят промени в семейството ви, например, раждането на друго дете, трябва да ни информират незабавно, така че застрахователното покритие продължава да бъде гарантирано.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.