Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Членове на семейството


В Германия съпрузите, партньорите в живота и децата могат да бъдат застраховани семейно без вноски чрез членуващия. Това е особеност на германската система. В България съпрузите трябва да участват самостоятелно, за да имат здравна застраховка. Основна предпоставка за семейна застраховка в Германия е, членовете да имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в Германия. В допълнение, не е задължително дори да имат своя собствена застраховка и да упражняват основна професионална самостоятелна дейност. Дори собственият им месечен доход може да не бъде повече от 470 EUR (2021 г.). Съгласно германското законодатевство, съпрузите могат да бъдат семейно осигурени, ако докажат законен брак с осигурения член. Същото се отнася за регистрираните еднополови партньорства. Същото важи и за регистрираните еднополови партньорства. За съзастрахованите деца се прилагат възрастови ограничения.

AOK силно се препоръчва за цялото семейство. Всички осигурени членове на семейството получават своя собствена AOK здравноосигурителна карта, която трябва да бъде представена по време на лечение в медицински центрове и болници. Разходите се уреждат директно с AOK.

Съпрузи, партньори в живота и деца, които живеят в чужбина могат да се възползват безплатно от семейна застраховка при определени условия.AOK с удоволствиеще ви консултира допълнително.

За да може вашето семейство да се възползва от неограничено от безплатно съзастраховане, AOK проверява веднъж годишно, дали условията са изпълнени. Въпреки това, по правило: Когато настъпят промени в семейството ви, например, раждането на друго дете, трябва да ни информират незабавно, така че застрахователното покритие продължава да бъде гарантирано.