Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Доброволно осигуряване


AOK също така предлага възможност за доброволно осигуряване. Доброволното осигуряване е насочено към хора, които са се отказали например от задължително или семейно осигуряване. Това е в случай, когато доходът на лицето надхвърля годишния лимит на доходите (2019: 50 750 евро). Тогава лицата имат възможността да се присъединят към доброволното осигуряване на AOK в рамките на три месеца.

За доброволното осигуряване вноските се базират на доходите. AOK с удоволствие ще ви информира.

Нашата специална услуга: Ако все още не говорите добре немски език, ще получите подкрепа от чуждоговорящи сътрудници или ще се погрижим за възможност за превод. Свържете се с нас чрез формуляра за контакт или чрез нашата гореща телефонна линия.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.