Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Въпроси и отговори


Има ли разлика в медицинските грижи в Германия?

Не съществуват регионални различия в медицински грижи в Германия. Всеки осигурен има право на всички необходими медицински услуги. Достъпът до медицински услуги е еднакъв на регионално ниво. Извън задължителния пакет от услуги има разлики между отделните здравни каси. И тук AOK ви предлага специални предимства.


Как функционира амбулаторната грижа?

Осигурените от AOK лица имат свободата да избират свой лекар и болница. В допълнение, първичната медицинска помощ и извънболнична специализирана медицинска помощ се предоставя предимно в единични и групови практики. Това е подобно като в България, където също има много поликлиники. Семейни лекари не съществуват в германската система на здравеопазването.


Какво трябва да доплащам за медицински услуги в Германия?

По принцип в Германия, както и в България – съществуват доплащания, за да се плати директно използването на някои услуги. Като цяло, в Германия ще трябва да плащате по-малко, отколкото в България.Например, при посещение при лекар – общопрактикуващ, специалист или стоматолог – няма потребителска такса. Определено можете да разчитате на грижите на качествено задължително осигуряване.


Трябва ли семейството ми да плаща собствени вноски към задължителното здравно осигуряване?

Въпреки че по закон здравното осигуряване се финансира чрез вноски, съпрузи, партньори в живота и деца, при определени условия не трябва да плащат собствени вноски и въпреки това се възползват от пълна здравноосигурителна защита. Това е предимство пред здравното осигуряване в България, което макар и да съосигурява децата, не познава включване на съпрузите в съзастраховането. Семействата в Германия са много добре защитени срещу рискове от болести.


Какви услуги мога да получа за визуална помощ (например очила)?

В Германия правото на обезщетение за получаване на очила и контактни лещи към децата, младежите под 18 години и лица със силно увредено зрение е ограничено.


Как съм осигурен в случай на безработица?

В Германия работниците и обучаващите се по принцип са застраховани от законната осигуровка срещу безработица. При нея става въпрос за задължителна осигуровка. Нейната цел е материалното и социално осигуряване след загуба на работното място или по време на по-дълго търсене на работа на трудовия пазар. Тя се финансира чрез вноските на членовете. Повече информация по темата ще намерите тук.


Застрахован ли съм извън Германия?

AOK поддържа вашата болнична и извънболнична здравна осигуровка в рамките на целия Европейски съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария,в случай на неочаквано заболяване при определени условия. Подробности може да намерите тук.


Към кого да се обърна при спешен случайl?

На номер 112 ще се свържете със спешна помощ. В Германия, от получаването на вашето телефонно съобщение до пристигането на бърза помощ на място не трябва да са минали повече от 8 до 17 минути (селски райони). Спасителната операция е напълно заплатена от вашата здравна каса. Ще бъде добавена малка сума на самоучастие в размер на 5 до 10 EUR. При не остро животозастрашаващи болести, като например не можете да намерите домашния си лекар, дежурната медицинска служба ще ви изпрати лекарска помощ  (телефон 116 117).


Мога ли да бъда осигурен в Германия за поддържаща грижа?

Рискът от нужда от поддържаща грижа в Германия, за разлика от България, се покрива от отделна осигуровка за поддържаща грижа. Задачата на касата за поддържаща грижа е да осигури поддържащо лечение на осигурени лица, чрез услуги (поддържащи услуги, пари и средства)с домашна, полустационарна и болничнапомощ. Актуалната вноска за осигуровка за поддържаща грижа през 2020 година е 3,05 процента от брутния доход. Бездетни, които са навършили 23-годишна възраст, плащат допълнително 0,25%.