Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Станете член


Станете член на AOK в три стъпки

  1. Чрез онлайн формуляра можете сами да попълните заявлението за членство.
  2. След това изтеглете формуляра и го разпечатайте. Допълнителна информация при нужда можете да добавите на ръка.
  3. Моля, изпратете ни обратно този формуляр подписан по пощата или по емайл. Подразделение на AOK скоро ще се свърже с Вас.

Информиран(а) съм за правото ми на избор и избрах AOK - Солидната здравна каса за моя бъдеща здравноосигурителна каса. Заявявам членство от

Лични данни
Пенсионноосигурителен номер (посочва се задължително при пенсионери или единен федерален здравноосигурителен номер)
Данни за трудово-правните отношения
Данни за последната осигуровка
Данни за предишния осигурителен период
Семейна осигуровка
Указание за защита на данните