Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Станете член


Станете член на AOK в три стъпки

  1. Чрез онлайн формуляра можете сами да попълните заявлението за членство.
  2. След това изтеглете формуляра и го разпечатайте. Допълнителна информация при нужда можете да добавите на ръка.
  3. Моля, изпратете ни обратно този формуляр подписан по пощата или по факс. Подразделение на AOK скоро ще се свърже с Вас.

Информиран(а) съм за правото ми на избор и избрах AOK - Солидната здравна каса за моя бъдеща здравноосигурителна каса. Заявявам членство от

и упълномощавам AOK съответно да информира работодателя ми /задължителния за информиране орган и да ми издаде удостоверение за членство според § 175 КСО (SGB) V.

Лични данни
Пенсионноосигурителен номер (посочва се задължително при пенсионери или единен федерален здравноосигурителен номер)
Данни за трудово-правните отношения
Данни за последната осигуровка
Ако е вярно:
Данни за предишния осигурителен период
Семейна осигуровка
Указание за защита на данните
Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.