Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Застрахован в AOK: най-добре осигурен


Оптимална защита

AOK е повече от политика за здравно осигуряване. Ние гледаме на себе си като модерен доставчик на услуги, с който можете да се ползвате от пълно здравно застрахователно покритие. В допълнение, AOK предлага оптимално обслужване по всички въпроси, свързани със здравеопазването. Много хора разчитат на AOK: те оценяват защитата на голяма застрахована общност и компетентността на здравната каса. Освен класическите ползите от задължително здравно осигуряване, които са по-обширни от тези в  българското здравно осигуряване, можете да се възползвате от множество превантивни и здравни услуги. AOK предлага услуги срещу разумни вноски. Те могат да се използват още от първия ден на членството.

В Германия пациентите имат избор: Всеки застрахован в АOK има правото да избере доверен лекар [Verlinkung (2b1.1) Freie Arztwahl] , ако той е одобрен в договора за медицински грижи.

Няма значение дали вече имате заболявания, дали сте били оперирани или в момента се лекувате. При нас няма проверка за здравен статус и допълнителни рискови.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.