Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Трудова злополука


Наетите лица в Германия се ползват със специална защита. Така те са осигурени срещу злополуки и професионални заболявания от работодателя си не само по време на работа, но и по време на командировки и придвижване до работното място. За справяне с трудови злополуки има специални регламенти. Един е от решаващо значение: След инцидент по време на работа, за разлика от разпоредбите в България, трябва да бъде потърсен т.нар.“D” лекар. Той е специално квалифициран за лечение на трудови злополуки. Той е отговорен и за уреждане на отношенията с компетентните професионални сдружения, в които трябва да се докладват инцидентите на работното място. Професионалните съюзи са носители на задължителната застраховка срещу злополука за компанията. Вноски за задължителната застраховка срещу злополука се заплащат от работодателите. Това – в сравнение с България и други страни – е особеност в германската система за социално осигуряване.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.