Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Трудова злополука


Наетите лица в Германия се ползват със специална защита. Така те са осигурени срещу злополуки и професионални заболявания от работодателя си не само по време на работа, но и по време на командировки и придвижване до работното място. За справяне с трудови злополуки има специални регламенти. Един е от решаващо значение: След инцидент по време на работа, за разлика от разпоредбите в България, трябва да бъде потърсен т.нар.“D” лекар. Той е специално квалифициран за лечение на трудови злополуки. Той е отговорен и за уреждане на отношенията с компетентните професионални сдружения, в които трябва да се докладват инцидентите на работното място. Професионалните съюзи са носители на задължителната застраховка срещу злополука за компанията. Вноски за задължителната застраховка срещу злополука се заплащат от работодателите. Това – в сравнение с България и други страни – е особеност в германската система за социално осигуряване.