Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Семейство


AOK се интересува и се ангажира за здравето на цялото семейство. С AOK вие и вашето семейство сте напълно защитени.


Помощ в домакин­ството

Често хоспитализация или необходимостта от друго медицинско лечение означават за болния и семейството му съществена промяна във всекидневието. Много неща трябва да бъдат временно повторно организирани и понякога не всичко може да се постигне със собствени сили. AOK може да помогне в такива случаи и да поеме разходите за помощ в домакинството. Потърсете съвет от Вашия личен консултант във Вашия AOK офис.


Болничен престой с родители

Болничният престой често е причина за безпокойство – за децата не по-малко, отколкото за родителите. Особено малките деца не разбират защо трябва да бъдат далеч от дома и в чужда среда. Поради това е от голяма полза, ако мама или татко ги придружи.

Днес е ясно, че родителите могат да останат по време на болничния престой в близост до детето си. Ако лекарят удостовери медицинската необходимост за придружител – майката или бащата, AOK плаща разходите за придружаващото лице.


Обезщетение за гледане на болно дете

Ако вашето дете е болно, трябва да се организирате много неща, за да се преборите с ежедневието. Това не винаги е лесно. Ако е необходимо работещата майка да остане у дома, за да се грижи за детето, има право на обезщетения за гледане на болно дете. Лекуващият педиатър трябва да удостовери необходимостта от грижи и периода. Представете болничния лист в AOK. Вашият личен консултант ще ви помогне.


Информация за семейството

Бременност, раждане, от бебе и малко дете, детска градина и училищна възраст до юношеството – всеки от тези етапи поставя на родителите нови въпроси и неочаквани предизвикателства. AOK съпровожда родителите през всички тези етапи от живота и им дава съвети и практическа помощ. За въпроси относно здравното осигуряване за семейството можете да се обръщате към нас, както и за допълнителна информация за здравето и здравословното развитие на детето. Нашите местни експерти са винаги на ваше разположение.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.