Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

При стоматолог


Дентална профилактика

Стоматологични проблеми в голяма степен могат да бъдат предотвратени с редовни прегледи при стоматолога. AOK поема разходите за тези прегледи – просто представте вашата здравноосигурителна карта на AOK.

Деца на възраст от 6 до 17 години трябва да ходят два пъти в годината на преглед, възрастни най-малко веднъж годишно.


Стомато­логично лечение

AOK плаща разходите за зъбни пломби. Това се отнася до стандартните пълнители. Например, пластмасови пломби, които са направени по ваше собствен о желание, се изключват от стандартната услуга. Тези допълнителни разходи са за ваша сметка. За разлика от правилата в България, където в допълнение към потребителската такса трябва да се направят доплащания в зависимост от възрастта и лечението, в Германия не се изисква самоучастие при стандартно стоматологично лечение.


Протезиране

Докато в България протезирането няма застрахователно покритие, в Германия част от стойността на зъбните протези се заплаща от задължителното здравно осигуряване. За коронки, мостове и протези, се получава фиксирана субсидия, която зависи изцяло от диагнозата. Безвъзмездните средства се определят с наредби и са валидни за всички здравни каси в еднаква степен. Това означава, че всички осигурени при еднаква диагноза получават една и съща сума от своята здравна каса. Средствата обикновено покриват по правило 50 на сто от необходимите медицински грижи. Останалата част от разходите се плаща от застрахованото лице. Ако е сте пожелали услуга с по-висока стойност, например, имплант, вместо мост, ще ви се изплати само субсидията за стандартната услуга.


Бонус схеми за протези

Който редовно посещава стоматолог прави голяма услуга на своите зъби и си осигурява бонус от AOK за зъбни протези. За редовно извършени и доказани прегледи съществува допълнителен бонус от 20 или 30 на сто от фиксираната надбавка. Това намалява самоучастието.

Така че, моля не забравяйте да документирате стоматологичния преглед в бонус книжка. Можете да получите бонус книжката при първото ви посещение при стоматолог в Германия. Това ви позволява по-висока субсидия в случай на необходимост от зъбни протези.


Стомато­логични прегледи за ранно диагности­циране за деца

Детските зъбки се нуждаят грижи! AOK гарантира, че евентуални стоматологични и челюстни заболявания ще се открият още в ранен стадий: стоматологични прегледи за ранно диагностициране.Извършват се общо три прегледа между 30-ия месец и 6-тата година на вашето дете.

За децата съществува „многостранна“ профилактична програма. Разходите за нея до 18-тата година поема AOK. Веднъж или два пъти в годината, децата и тийнейджърите имат възможност да им се обясни как правилно се почистват зъби и да практикуват. Особено важно е, дъвкателните повърхности на кътниците, веднага след като те са се появили да се запечатат с пластмаса. Това специално предпазва зъбите от кариес. Тук също AOK поема всички разходи.