Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

При стоматолог


Дентална профилактика

Стоматологични проблеми в голяма степен могат да бъдат предотвратени с редовни прегледи при стоматолога. AOK поема разходите за тези прегледи – просто представте вашата здравноосигурителна карта на AOK.

Деца на възраст от 6 до 17 години трябва да ходят два пъти в годината на преглед, възрастни най-малко веднъж годишно.


Стомато­логично лечение

AOK плаща разходите за зъбни пломби. Това се отнася до стандартните пълнители. Например, пластмасови пломби, които са направени по ваше собствен о желание, се изключват от стандартната услуга. Тези допълнителни разходи са за ваша сметка. За разлика от правилата в България, където в допълнение към потребителската такса трябва да се направят доплащания в зависимост от възрастта и лечението, в Германия не се изисква самоучастие при стандартно стоматологично лечение.


Протезиране

Докато в България протезирането няма застрахователно покритие, в Германия част от стойността на зъбните протези се заплаща от задължителното здравно осигуряване. За коронки, мостове и протези, се получава фиксирана субсидия, която зависи изцяло от диагнозата. Безвъзмездните средства се определят с наредби и са валидни за всички здравни каси в еднаква степен. Това означава, че всички осигурени при еднаква диагноза получават една и съща сума от своята здравна каса. Средствата обикновено покриват по правило 50 на сто от необходимите медицински грижи. Останалата част от разходите се плаща от застрахованото лице. Ако е сте пожелали услуга с по-висока стойност, например, имплант, вместо мост, ще ви се изплати само субсидията за стандартната услуга.


Бонус схеми за протези

Който редовно посещава стоматолог прави голяма услуга на своите зъби и си осигурява бонус от AOK за зъбни протези. За редовно извършени и доказани прегледи съществува допълнителен бонус от 20 или 30 на сто от фиксираната надбавка. Това намалява самоучастието.

Така че, моля не забравяйте да документирате стоматологичния преглед в бонус книжка. Можете да получите бонус книжката при първото ви посещение при стоматолог в Германия. Това ви позволява по-висока субсидия в случай на необходимост от зъбни протези.


Стомато­логични прегледи за ранно диагности­циране за деца

Детските зъбки се нуждаят грижи! AOK гарантира, че евентуални стоматологични и челюстни заболявания ще се открият още в ранен стадий: стоматологични прегледи за ранно диагностициране.Извършват се общо три прегледа между 30-ия месец и 6-тата година на вашето дете.

За децата съществува „многостранна“ профилактична програма. Разходите за нея до 18-тата година поема AOK. Веднъж или два пъти в годината, децата и тийнейджърите имат възможност да им се обясни как правилно се почистват зъби и да практикуват. Особено важно е, дъвкателните повърхности на кътниците, веднага след като те са се появили да се запечатат с пластмаса. Това специално предпазва зъбите от кариес. Тук също AOK поема всички разходи.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.