Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

При стоматолог


Дентална профилактика

Стоматологични проблеми в голяма степен могат да бъдат предотвратени с редовни прегледи при стоматолога. AOK поема разходите за тези прегледи – просто представте вашата здравноосигурителна карта на AOK.

Деца на възраст от 6 до 17 години трябва да ходят два пъти в годината на преглед, възрастни най-малко веднъж годишно.


Стомато­логично лечение

AOK плаща разходите за зъбни пломби. Това се отнася до стандартните пълнители. Например, пластмасови пломби, които са направени по ваше собствен о желание, се изключват от стандартната услуга. Тези допълнителни разходи са за ваша сметка. За разлика от правилата в България, където в допълнение към потребителската такса трябва да се направят доплащания в зависимост от възрастта и лечението, в Германия не се изисква самоучастие при стандартно стоматологично лечение.


Протезиране

Докато в България протезирането няма застрахователно покритие, в Германия част от стойността на зъбните протези се заплаща от задължителното здравно осигуряване. За коронки, мостове и протези, се получава фиксирана субсидия, която зависи изцяло от диагнозата. Безвъзмездните средства се определят с наредби и са валидни за всички здравни каси в еднаква степен. Това означава, че всички осигурени при еднаква диагноза получават една и съща сума от своята здравна каса. Средствата обикновено покриват по правило 60 на сто от необходимите медицински грижи. Индивидуалната сума се увеличават, ако се полагат редовни грижи за зъбите. Останалата част от разходите се плаща от застрахованото лице. Ако е сте пожелали услуга с по-висока стойност, например, имплант, вместо мост, ще ви се изплати само субсидията за стандартната услуга.


Бонус схеми за протези

Който редовно посещава стоматолог прави голяма услуга на своите зъби и си осигурява бонус от AOK за зъбни протези. За редовно извършени и доказани прегледи съществува фиксираната надбавка се увеличава на 70 или 75 %. Това намалява самоучастието.

Така че, моля не забравяйте да документирате стоматологичния преглед в бонус книжка. Можете да получите бонус книжката при първото ви посещение при стоматолог в Германия. Това ви позволява по-висока субсидия в случай на необходимост от зъбни протези.


Стоматологични прегледи за ранно диагностициране за деца

Детските зъбки се нуждаят грижи! AOK гарантира, че евентуални стоматологични и челюстни заболявания ще се открият още в ранен стадий: стоматологични прегледи за ранно диагностициране.Извършват се общо шест прегледа между шестия месец и 6-тата година на вашето дете.

За децата съществува „многостранна“ профилактична програма. Разходите за нея до 18-тата година поема AOK. Веднъж или два пъти в годината, децата и тийнейджърите имат възможност да им се обясни как правилно се почистват зъби и да практикуват. Особено важно е, дъвкателните повърхности на кътниците, веднага след като те са се появили да се запечатат с пластмаса. Това специално предпазва зъбите от кариес. Тук също AOKпоема всички разходи.