Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Общопрактикуващ лекар и специалист


За медицинско лечение в Германия на ваше разположение са общопрактикуващи лекари и специалисти. Обслужващата мрежа е значително по-гъста и с по-високо качество, отколкото в България, а в Германия не трябва да плащате потребителска такса. Също както и в България, специалисти в Германия не работят само в болниците, а в голяма степен могат да се намерят местни практикуващи лекари (например самостоятелни практики, групови практики или медицински центрове). Като лице, осигурено от AOK, имате възможност да изберете вашия лекар. Условието е това да бъде одобрено в договора за медицинско лечение.


Свободен избор на лекар

При медицински проблем, първият към когото се обръщате е Вашият семеен лекар. За разлика от процедурата в България, тук не е необходимо да го уведомявате, а също и можете да го смените много лесно. Той ще избере медицински необходимото лечение, което може да обещае най-голям успех. При определени обстоятелства, общопрактикуващият лекар ще ви насочи към специалист, когото счита за най-подходящ по медицински причини. И AOK поема разходите. Освен това, разлика от българската здравна система, вие можете да отидете директно при специалист – лекар с признато обучение в специализирани области, като например ортопедия, гинекология или дерматология. И в този случай случай, AOK плаща разноските. Важно е при всяко посещение при лекар да носите вашата здравна карта на AOK.


Уговаряне на час

По принцип, ние ви препоръчваме преди да посетите лекаря, да организирате среща по телефона. Така ще избегнете ненужно чакане. Ако става въпрос за спешен случай, при определени обстоятелства може да ви прегледат амбулаторно директно в болницата.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.