Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Неработоспособност


В Германия, работещите са осигурени финансово при заболяване. Вашият работодател плаща за период до шест седмици пълната ви заплата, при някои колективни трудови договори дори по-дълги периоди. Така, изплащането на възнаграждението е в по-голям размер и по-продължително, отколкото в България. След това, подобно на процедурата, която познавате от България, имате право на обезщетение за болест, което получавате от AOK.  Обезщетението за болест е 70 процента от редовните брутни приходи, но не повече от 90 процента от предишните нетниприходи. В Германия получавате обезщетения за болест за едно и също заболяване най-много година и половина (78 седмици).


Уведомяване на работодателя

Ако един служител не може да ходи на работа поради болест, работодателят се уведомява незабавно. Правилата за конкретните срокове за това и с кого трябва да се свържете, са различни за различните компании. Информирайте се от вашия работодател, за да бъдете сигурни. Ако заболяването продължи повече от три дни, при всички случаи, независимо от специалното споразумение с работодателя си, ви е нужно медицинско свидетелство, издадено от лекар. Вие ще получите два екземпляра: един без диагноза, която е предназначена за вашия работодател; и с диагноза, което можете да представите на AOK. Моля, не забравяйте, че удостоверението за неработоспособност трябва да се представи възможно най-бързо на AOK и работодателя.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.