Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Неработоспособност


В Германия, работещите са осигурени финансово при заболяване. Вашият работодател плаща за период до шест седмици пълната ви заплата, при някои колективни трудови договори дори по-дълги периоди. Така, изплащането на възнаграждението е в по-голям размер и по-продължително, отколкото в България. След това, подобно на процедурата, която познавате от България, имате право на обезщетение за болест, което получавате от AOK.  Обезщетението за болест е 70 процента от редовните брутни приходи, но не повече от 90 процента от предишните нетниприходи. В Германия получавате обезщетения за болест за едно и също заболяване най-много година и половина (78 седмици).


Уведомяване на работодателя

Ако един служител не може да ходи на работа поради болест, работодателят се уведомява незабавно. Правилата за конкретните срокове за това и с кого трябва да се свържете, са различни за различните компании. Информирайте се от вашия работодател, за да бъдете сигурни. Ако заболяването продължи повече от три дни, при всички случаи, независимо от специалното споразумение с работодателя си, ви е нужно медицинско свидетелство, издадено от лекар. Вие ще получите два екземпляра: един без диагноза, която е предназначена за вашия работодател; и с диагноза, което можете да представите на AOK. Моля, не забравяйте, че удостоверението за неработоспособност трябва да се представи възможно най-бързо на AOK и работодателя.