Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Медикаменти


Ако за вашето лечение са необходими медикаменти, то те се предписват от Вашия лекар. Той знае най-добре кои активни съставки са най-добри за вас и ви издава рецепта. За разлика от други страни, тук виеи получавате лекарствата само в аптеките – а не в дрогерии или супермаркети. Това важи и за лекарства, отпускани без рецепта. Просто представете вашата здравноосигурителна карта и AOK поема по-голямата част от разходите за лекарства с рецепта, предписани от лекар. В Германия, следователно не съществува, както в България, позитивен списък на лекарствените продукти, за които част или всички разходи се покриват. В Германия, с изключение на еднао малко доплащане, всички разходи по предписаните от вашия лекар лекарства, се поемат от вашата здравна каса. Доплащането се извършва директно в аптеката.


Доплащане

Доплащането за лекарства се изисква по закон и се предвижда при всяко общественоо здравно осигуряване. Това е 10% от продажната цена на лекарството – най-малко 5 евро, най-много 10 евро, но не повече от стойността на лекарството. Медикаменти без рецепта винаги трябва да плащате сами. Деца и юноши под 18-годишна възраст не заплащат за лекарства с рецепта.


Освобож­даване от доплащане

Ако редовно имате нужда от лекарства, в някои случаи можете да бъдете освободен от доплащането. Осигурените лица плащат само до 2 процента от своя брутен годишен доход като самата добавка. Приспадат се също и доплащания за болничен престой. За тежко хронично болни тази граница е 1 на сто. След като стигнете до тази граница в рамките на една година, можете лесно да подадете молба за освобождаване от задължителни плащания. Ние с радост ще ви консултираме.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.