Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Медикаменти


Ако за вашето лечение са необходими медикаменти, то те се предписват от Вашия лекар. Той знае най-добре кои активни съставки са най-добри за вас и ви издава рецепта. За разлика от други страни, тук виеи получавате лекарствата само в аптеките – а не в дрогерии или супермаркети. Това важи и за лекарства, отпускани без рецепта. Просто представете вашата здравноосигурителна карта и AOK поема по-голямата част от разходите за лекарства с рецепта, предписани от лекар. В Германия, следователно не съществува, както в България, позитивен списък на лекарствените продукти, за които част или всички разходи се покриват. В Германия, с изключение на еднао малко доплащане, всички разходи по предписаните от вашия лекар лекарства, се поемат от вашата здравна каса. Доплащането се извършва директно в аптеката.


Доплащане

Доплащането за лекарства се изисква по закон и се предвижда при всяко общественоо здравно осигуряване. Това е 10% от продажната цена на лекарството – най-малко 5 евро, най-много 10 евро, но не повече от стойността на лекарството. Медикаменти без рецепта винаги трябва да плащате сами. Деца и юноши под 18-годишна възраст не заплащат за лекарства с рецепта.


Освобож­даване от доплащане

Ако редовно имате нужда от лекарства, в някои случаи можете да бъдете освободен от доплащането. Осигурените лица плащат само до 2 процента от своя брутен годишен доход като самата добавка. Приспадат се също и доплащания за болничен престой. За тежко хронично болни тази граница е 1 на сто. След като стигнете до тази граница в рамките на една година, можете лесно да подадете молба за освобождаване от задължителни плащания. Ние с радост ще ви консултираме.