Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Болница


Понякога това не може да се избегне: При тежко заболяване или злополука, може да е необходимо лечение в болница. Членовете на AOK в Германия имат голям избор: Можете да изберете свободно сред всички одобрени болници. Здравната каса плаща разходите за медицинско лечение, медицински грижи, настаняване и храна. Изисква се само едно малко доплащане.Преди приемане в болница представете вашата здравноосигурителна карта на AOK.


Доплащане

За уреждането на Вашия престой в болницата, вие трябва само да представите вашата здравноосигурителна карта на AOK Болницата след това се свързва директно с AOK. Вие не получават сметка за лечението си. По същия начин, както сте свикнали в България, при хоспитализация за всички задължителни застраховки е необходимо доплащане. Собствената сума на доплащането е 10 евро на ден за максимум 28 дни в рамките на една календарна година. Деца и юноши под 18-годишна възраст не доплащат. Между другото, направени допълнителни плащания в болницата се приспадат при освобождаване от доплащане. Свържете се с нас – ние с удоволствие ще Ви посъветваме.


Търсене на болница

Ако вашият, общопрактикуващ лекар или специалист сметнат, че лечението в болница е необходимо, той издава направление за хоспитализация. Това го знаете от българската здравна система. Можете да изберете клиниката. В болницата ще ви лекуват и ще се грижат за вас на най-високо медицинско ниво.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.