Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Болница


Понякога това не може да се избегне: При тежко заболяване или злополука, може да е необходимо лечение в болница. Членовете на AOK в Германия имат голям избор: Можете да изберете свободно сред всички одобрени болници. Здравната каса плаща разходите за медицинско лечение, медицински грижи, настаняване и храна. Изисква се само едно малко доплащане.Преди приемане в болница представете вашата здравноосигурителна карта на AOK.


Доплащане

За уреждането на Вашия престой в болницата, вие трябва само да представите вашата здравноосигурителна карта на AOK Болницата след това се свързва директно с AOK. Вие не получават сметка за лечението си. По същия начин, както сте свикнали в България, при хоспитализация за всички задължителни застраховки е необходимо доплащане. Собствената сума на доплащането е 10 евро на ден за максимум 28 дни в рамките на една календарна година. Деца и юноши под 18-годишна възраст не доплащат. Между другото, направени допълнителни плащания в болницата се приспадат при освобождаване от доплащане. Свържете се с нас – ние с удоволствие ще Ви посъветваме.


Търсене на болница

Ако вашият, общопрактикуващ лекар или специалист сметнат, че лечението в болница е необходимо, той издава направление за хоспитализация. Това го знаете от българската здравна система. Можете да изберете клиниката. В болницата ще ви лекуват и ще се грижат за вас на най-високо медицинско ниво.