Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Контакт с AOK


Указание: Тази услуга АОК Ви предлага на английски, испански, полски и румънски език.

Personal data
We require some personal information to process your request. Some fields are accordingly marked as mandatory fields (*). To facilitate contact with you, we also request you to indicate your telephone number or your e-mail address. We process and use your data solely for the purpose you have requested or to process your request. Your data will be deleted afterwards. The collection and processing of your data is effected on a voluntary basis.

For general information on data processing and your rights please refer to: www.aok.de/inhalt/information-on-data-processing-and-your-rights-1. In case of further questions, please do not hesitate to contact AOK-Bundesverband GbR; Rosenthaler Straße 31; 10178 Berlin; Phone: (030) 346 46-0, or our data protection officer under: datenschutz@bv.aok.de

Контакт за осигурени в AOK

Осигурен ли сте вече в AOK?

Тук можете да се свържете с нас

Contact for immigrants

You have questions regarding health insurance in Germany?
We will be happy to advise you!

Just call
0049 9131 9242 10 128 *
Mon – Wed
08:00 – 16:30
Thu
08:00 – 17:30
Fr
08:00 – 15:00

* The cost of a call from abroad via land line or mobile phone depends on the rates set by the respective foreign network operator.

Информация за чуждестранни студенти

Добре дошли в Германия. AOK е подготвила важна информация за началото на следването в Германия.

Научете повече

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.