Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

При АOK защитата на Вашите лични данни е гарантирана


Защита на данни

AOK защитава личните данни и информира за това, кои данни са запаметени и как се използват. AOK се придържа към законовите изисквания за защитата на данни.

За нас е важно да знаете по всяко време, кога и кои данни запаметяваме и за какво ги използваме. Всеки формуляр за въвеждане поради това съдържа допълнително конкретно указание за защитата на данни, както и възможност за възражение.

При достъп до нашите онлайн съдържания вашият браузър предава автоматично данни към нашия уеб сървър, като в частност това са:

  • дата и час на достъпа,
  • извиканият файл,
  • Интернет адрес на изпращащата уеб страница,
  • Тип, език и версия на браузъра,
  • Операционна система.

Тези данни се оценяват за статистически цели и за подобрение на нашето съдържание и след това се изтриват, освен ако законовите предписания не предвиждат друго.

Данни за местоположението

На някои места при zuwanderer.aok.de съществува възможност, на потребителя да се предоставят зависещи от местоположението информации, услуги и оферти (така наречените Location Based Services). Към тях спадат например местните или регионалните новини от вашия окръг. Свързаните с местоположението данни освен това могат да се използват за статистически цели. Без вашето съгласие ние никога няма да определяме вашето местоположение. Преди да можете да използвате за първи път базирано на местоположението съдържание или услуга в рамките на mobil.aok.de, вашето мобилно крайно устройство ще ви попита за разрешение. Ако не дадете вашето разрешение, ние няма да обработваме свързани с местоположението данни. В този случай молим за вашето разбиране, че няма да можем да ви предложим свързани с местоположението услуги. Ако от друга страни ни дадете разрешение, вашето мобилно крайно устройство ще може да приема от различни източници (GSM мобилна клетка, GPS местоположение, разположени наоколо WLAN мрежи и др.) информации за вашето местоположение и да ни ги предава. От предадените от вашето мобилно крайно устройство данни ние ще определим посредством оператор за географско положение местоположението на вашето мобилно крайно устройство, което се състои от пресечна точка на градусите по дължина и ширина на земното кълбо. zuwanderer.aok.de не запаметява вашите данни за местоположението за постоянно, а само до колкото е необходимо за обработката на свързаното с местоположението съдържание или услуга. Чрез настройките във вашия мобилен браузър можете по всяко време да отхвърлите вашето съгласие за обработка на свързана с местоположението информация.

Използване на бисквитки

AOK използва познатата като "бисквитки" технология. Бисквитките са малки файлове, които се записват на вашия РС. При това се използват два различни вида бисквитки: Така наречените "бисквитки за сесия" (отнасят се към дадена сесия), както и постоянни бисквитки. Общите бисквитки за сесия не съдържат лични данни и изчезват след изтичане на сесията. Те служат за управление на връзката и за навигация и ви позволяват комфортно използване на нашето Интернет съдържание.
Използваните за уеб анализа бисквитки се запаметяват от АOK за статистически цели и се оценяват единствено в рамките на оптимизирането на онлайн съдържанията в уеб анализа. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 24 месеца, освен ако не посетите уеб сайта на AOK отново в рамките на този периода.
При повторно посещение на съответната AOK уеб страницата тези бисквитките се прочитат. Запаметените на вашия компютър бисквитки съдържат също само един идентификационен номер и не съдържат лични данни. Те не се използват за това, посетителят на една уеб страница на AOK да бъде идентифициран лично.
Вие можете да настроите вашия браузър така, че запаметяването на бисквитки да не е позволено. Повече информация за тези функции ще намерите в документацията или във файла с помощ на вашия браузър. Моля, обърнете внимание на това, че някои уеб страници или части от тях могат да бъдат използвани само ограничено или изобщо не могат да бъдат използвани, ако изключите използването на бисквитки.

Безопасност на данните и криптиране

Винаги когато от вас бъде поискано да въведете лични данни за себе си, вашите данни се защитават за преноса на данни чрез Интернет с помощта на SSL криптиране (в превод: криптографски протокол за връзка клиент-сървър), така че да не могат да бъдат прочетени от неоторизирани лица.

Социални медии

За използването на услугите на социалните медии на различни фирми ние ви предоставяме плъгини за социални медии. Те са свързани посредством способ с 2 кликвания към онлайн предложенията на AOK. Самата AOK не събират никакви лични данни и няма нищо общо с тяхното използване посредством социалните плъгини. Чрез тези плъгини, обаче, могат да бъдат изпратени също лични данни на американския оператор на услугата и същите при нужда да се използват от него. Използваният тук способ се грижи за това, първо да не бъдат препредавани лични данни към оператора на отделните плъгини на социални медии, когато използвате нашето онлайн съдържание. Едва когато кликнете върху един от плъгините на социалните медии, могат да бъдат предадени данни на оператора на услугата и същите да бъдат запаметени или обработени от него.

Права в приложенията

AOK предлага на застрахованите лица множество приложения за употреба. Необходимите за работата на едно приложение права, респ. необходимите права за достъп можете да видите в съответния магазин с приложения (напр. в раздел "Права").

Уеб анализ

АОK използва обичайната за пазара техника, за да развива своето онлайн съдържание съгласно вашите навици. За създаване на уеб статистики АOK и нейния кооперационен партньор използват Adobe SiteCatalyst на Adobe Systems Incorporated (наричани по-долу само "Adobe"). С тази услуга AOK събира анонимни данни, за да анализира, кои рубрики и текстове на нейните уеб страници се четата повече от други, или как например навигацията се приема от вас.
Към тези анонимни данни спадат информации за референции към уеб страниците на AOK (референтни линкове), браузъри, операционни системи, резолюции на екрана, плъгини, езикови настройки, настройки на бисквитките, дати, изтеглени файлове и термини за машини за търсене. Освен това системата записва освен всичко останало броя на посещенията, посетителите, посетените единични страници и прекараното на уеб страницата и подстраниците време. Тези информации се предоставят от Adobe на AOK единствено под формата на обобщени и анонимизирани данни, които представляват изображение на общото използване на уеб страниците на AOK. Анонимизирани означава, че тези данни не са свързани с лица или не могат да бъдат свързани с лица.
Друга употреба на данните или препредаване на данните на трети лица не се извършва.
Ако не искате, AOK в бъдеще да получава тези информации, можете да възразите на включването на вашите данни в уеб анализа. За целта, моля кликнете тук: Изключване от проследяване с Adobe SiteCatalyst.

Ако желаете повече информация за защитата на данни при Adobe или искате да подадете своето възражение директно при Adobe, тогава моля, кликнете тук.

В двата случая активирането на възражението води до това, че на вашия компютър се поставя постоянна бисквитка (за възражение). Бисквитката, обаче, не води до това, че повече не се предават данни на Adobe, а само до това, че предадените данни от страна на Adobe повече няма да бъдат използвани за уеб анализа. Изтриването на тази бисквитка (за възражение) във вашия браузър или посредством програми за почистване във всеки случай отменя декларираното от вас възражение.

Отговорност за съдържания и информации

Предлагането на информация от AOK съдържа референции (линкове) към други Интернет предлагания, напр. кооперационни партньори. Външните (чуждите) съдържания при поставяне на линка са били проверени за това, дали те не нарушават важащите норми на гражданското или наказателното право. Въпреки това не може да се изключи това, че тези съдържания след поставянето им могат да бъдат променени от съответните оператори. Ако смятате, че външни страници с линкове нарушават валидните правни норми или имат други неуместни съдържания, моля информирайте ни за това. Ние ще проверим вашия сигнал и при нужда незабавно ще отстраним външния линк. В това отношение AOK не отговаря за съдържанията и наличността на свързаните с линкове външни Интернет страници.

Моля, обърнете внимание на това, че настоящата декларация за поверителност важи само за Интернет съдържанията на АОК. За свързаните с линкове външни съдържания могат да важат други условия за защитата и безопасността на данните. Кой носи отговорност за съответното съдържание, можете да разберете в правната информация.

Запитване за защита на данни

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.