Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

При АOK защитата на Вашите лични данни е гарантирана


Защита на данни

AOK защитава личните данни и информира за това, кои данни са запаметени и как се използват. AOK се придържа към законовите изисквания за защитата на данни. 

За нас е важно да знаете по всяко време, кога и кои данни запаметяваме и за какво ги използваме. Всеки формуляр за въвеждане поради това съдържа допълнително конкретно указание за защитата на данни, както и възможност за отхвърляне. 

При достъп до нашите онлайн съдържания вашият браузър предава автоматично данни към нашия уеб сървър, като в частност това са:

  • Дата и час на достъпа,
  • Повикан файл,
  • Интернет адрес на изпращащата уеб страница,
  • Тип, език и версия на браузъра,
  • Операционна система. 

Тези данни се оценяват за статистически цели и за подобрение на нашето съдържание и след това се изтриват, освен ако законовите предписания не предвиждат друго. 

Запаметяване на IP адреси

За AOK доставчикът на хостинг услуги събира данни за достъпа до сървъра, на който се намира нашата услуга (така наречени сървър лог файлове) с цел защита на оправдани интереси съгласно Чл. 6 Пар. 1 точка f. DSGVO. Към данните за достъп спадат името на повиканата уеб страница, файл, дата и час на повикване, прехвърлено количество данни, съобщение за успешно повикване, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, референтно URL (предишно посетена страница, IP адрес и запитващ доставчик. 

Информацията за лог файловете поради технически съображения (осигуряване на функционалността и стабилността на уеб страницата) и от съображения за безопасност (напр. за изясняване на злоупотреби и измами) се съхранява максимум седем ни и след това се изтрива. Допълнително IP адресите се запаметяват за максимум четири седмици в рамките на архивирането и след това се изтриват. Данни, чието съхранение е необходимо за целите на доказателства, са изключени от съответния процес на изтриване до крайното изясняване на случая. Предаване на пълните IP адреси не се извършва. Самата организация AOK не запаметява никакви IP адреси и в никакъв момент няма достъп до такива. Също така не се извършва оценка на данните за маркетинг цели в тази връзка. 

Използване на бисквитки

AOK използва познатата като "бисквитки" технология. Бисквитките са малки файлове, които се записват на вашия РС. При това се използват два различни вида бисквитки:Така наречените "бисквитки за сесия" (отнасят се към дадена сесия), както и постоянни бисквитки. Общите бисквитки за сесия не съдържат лични данни и изчезват след изтичане на сесията. Те служат за управление на връзката и за навигация и ви позволяват комфортно използване на нашето Интернет съдържание. 

Използваните за уеб анализа постоянни бисквитки се запаметяват от AOK за защита на основателни интереси (т. е. интереси към анализа и оптимизирането на онлайн предложения) съгласно Чл. 6 Пар. 1 точка f. DSGVO) за статистически цели и се оценяват единствено в рамките на оптимизацията на онлайн офертите в уеб анализа. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 24 месеца, освен ако не посетите уеб сайта на AOK отново в рамките на този периода. 

При повторно посещение на съответната AOK уеб страницата тези бисквитките се прочитат. Те не се използват за това, посетителят на една уеб страница на AOK да бъде идентифициран лично. 

Вие можете да настроите вашия браузър така, че запаметяването на бисквитки да не е позволено. Повече информация за тези функции ще намерите в документацията или във файла с помощ на вашия браузър. Моля, обърнете внимание на това, че някои уеб страници или части от тях могат да бъдат използвани само ограничено или изобщо не могат да бъдат използвани, ако изключите използването на бисквитки. 

Безопасност на данните и кодиране

Винаги когато от вас бъде поискано да въведете лични данни за себе си, вашите данни се защитават за преноса на данни чрез Интернет с помощта на SSL кодиране (в превод: криптографски протокол за връзка клиент-сървър), така че да е могат да бъдат прочетени от неоторизирани лица. 

Социални медии

За използването на услугите на социалните медии на различни фирми ние ви предоставяме плъгини за социални медии. Те са свързани посредством способ с 2 кликвания към онлайн предложенията на AOK. Самата AOK не събират никакви лични данни и няма нищо общо с тяхното използване посредством социалните плъгини. Чрез тези плъгини обаче могат да бъдат изпратени също лични данни на американския оператор на услугата и същите при нужда да се използват от него. Използваният тук способ се грижи за това, първо да не бъдат препредавани лични данни към оператора на отделните плъгини на социални медии, когато използвате нашето онлайн съдържание. Едва когато кликнете върху един от плъгините на социалните медии, могат да бъдат предадени данни на оператора на услугата и същите да бъдат запаметени или обработени от него. 

Права в приложенията

AOK предлага на застрахованите лица множество приложения за употреба. Необходимите за работата на едно приложение права, респ. необходимите права за достъп и използване можете да видите в съответния магазин с приложения. 

Уеб анализ

AOK използва обичайна за пазара техника, за да развива своите онлайн предложения съгласно Вашите навици с цел защитата на оправдани интереси съгласно Чл. 6 Пар 1 точка f DSGVO. За създаване на уеб статистики АOK и нейния кооперационен партньор използват Adobe SiteCatalyst на Adobe Systems Incorporated (наричан по-долу само "Adobe"). С тази услуга AOK обработва анонимни данни, за да анализира, кои рубрики и текстове на уеб страници на AOK се четат повече от други, или как например навигацията се приема от вас. Анонимизирани означава, че тези данни не са свързани с лица или не могат да бъдат свързани с лица. Към тези анонимни данни спада информация за препратки към уеб страниците на AOK (референтни линкове), браузъри, операционни системи, резолюции на екрана, плъгини, езикови настройки, настройки на бисквитките, дата и час, изтеглени файлове, използване на формуляра (напр. честота на изпращанията) и термини за машини за търсене. В допълнение освен всичко останало системата записва източниците на трафик, прекъсванията и излизането от подстраниците, броя на посещенията, посетителите, използваните устройства (напр. смартфони, таблети или персонални компютри, вкл. техния производител), посетените единични страници, кликвания на бутони и прекараното на уеб страницата и подстраниците време.

Тези информации се предоставят от Adobe на AOK единствено под формата на обобщени и анонимизирани данни, които представляват изображение на общото използване на уеб страниците на AOK. Друга употреба на данните или препредаване на данните на трети лица не се извършва. 

Ако не искате, AOK в бъдеще да получава тези информации, можете да възразите на включването на вашите данни в уеб анализа. За целта, моля кликнете тук: Изключване от проследяване с Adobe SiteCatalyst

Ако желаете повече информация за защитата на данни при Adobe или искате да подадете своето възражение директно при Adobe, тогава моля, кликнете тук.

В двата случая активирането на възражението води до това, че на вашия компютър се поставя постоянна бисквитка (за възражение). Бисквитката, обаче, не води до това, че повече не се предават данни на Adobe, а само до това, че предадените данни от страна на Adobe повече няма да бъдат използвани за уеб анализа. Изтриването на тази бисквитка (за възражение) във вашия браузър или посредством програми за почистване във всеки случай отменя декларираното от вас възражение. 

Отговорност за съдържания и информации

Предлагането на информация от AOK съдържа референции (линкове) към други Интернет предлагания, напр. кооперационни партньори. Външните (чуждите) съдържания при поставяне на линка са били проверени за това, дали те не нарушават важащите норми на гражданското или наказателното право. Въпреки това не може да се изключи това че, тези съдържания след поставянето им могат да бъдат променени от съответните оператори. Ако смятате, че външни страници с линкове нарушават валидните правни норми или имат други неуместни съдържания, моля информирайте ни за това. Ние ще проверим вашия сигнал и при нужда незабавно ще отстраним външния линк. В това отношение AOK не отговаря за съдържанията и наличността на свързаните с линкове външни Интернет страници. 

Моля, обърнете внимание на това, че настоящата декларация за поверителност важи само за Интернет съдържанията на АОК. За свързаните с линкове външни съдържания могат да важат други условия за защитата и безопасността на данните. Кой носи отговорност за съответното съдържание, можете да разберете в данните за правната информация.