Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

AOK Service³ (AOK услуги³)


Бързина

Нашите експерти отговарят бързо и ефективно на вашите въпроси за здравето и здравното осигуряване. По-конкретно, това означава: Като член, до 24 часа ще получите отговор през делнични дни. На нашия здравен портал по всяко време на ваше разположение са качествени бази данни, актуални новини и медицинска енциклопедия, ако желаете да се информирате сами.


Надеждност

Високите изисквания към нашите консултантски услуги са нещо естествено за нас. Нашите експерти дават квалифицирана информация въз основа на надеждни и достоверни научни източници.


Компе­тен­тност

Дали диетолог, медицински специалист или спортен специалист – за вас имаме правилния експерт в областта на хранене, отдих и спорт. И по темата за здравето, разбира се. Те са отговорни не само за нашите сериозни информационни услуги. Те са на ваше разположение за ваши персонални запитвания.

Между другото: Нашата специална услуга за заинтересованите лица, търсещи работа от чужбина: Когато не говорите добре немски език, ще ви подкрепят чуждоезични сътрудници или ние предлагаме възможности за превод. Нашата гореща телефонна линия сега можете да ползвате на английски или испански език.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.